Entré syd, Lidköping

2:a pris i allmän tävling om ny entré till 1600-talsstaden innehållande polishus och parkeringsanläggning. Förslaget tar fasta på platsens traditionella rytm och skala och skapar ett intimt torg vid redan existerande handelsfunktioner där polishuset placeras. Ett myndigt men vänligt hus vid en publik plats.

År: 2011
Beställare: Lidköpings kommun och Polismyndigheten i Västra Götaland
Arkitekt: Mikael Ekegren & Dimitris Vasiliadis