Energieffektiva hus

Att rita hus som använder lite energi är både en fråga om omsorg om vår planet och om din plånbok som kund. Det energieffektiva huset förbrukar mindre av jordens resurser under drift och ger lägre kostnad för uppvärmning och el.

Det energieffektiva huset är tätt och välisolerat, har en enkel gärna kompakt form och beskedliga fönsteröppningar. Detta är grunden. De tekniska stödsystem som sedan väljs för ventilation och uppvärmning av luft och vatten har förstås inte samma livslängd som huset och är av sekundär betydelse. Dessutom kan de apparater som idag är effektiva visa sig vara ineffektiva i morgon. Huset ska alltså vara gestaltat så att det klarar sig bra, dvs använder lite energi, oavsett val av tekniskt stödsystem.

En enkel och kompakt form är förstås även en väg mot en rationell byggprocess. Mindre material och energi förbrukas, vilket är positivt både för miljön och din ekonomi

Kyvik-Energi-www.jpg