Ekegren arkitektur AB – arkitekt i Göteborg

Ekegren arkitektur är ett personligt kontor i den mindre skalan med erfarenhet av ett brett spektrum av olika projekt:  från fritidshus och villor till större bostadsprojekt.

Kontoret arbetar med nybyggnad och ombyggnadsprojekt, med privatpersoner och professionella beställare, ofta i historiskt känslig miljö.

Ekegren arkitektur förespråkar en arkitektur med hållbarhetsprofil och har lågenergihus med enkla tekniska stödsystem men även passivhus och plusenergihus på referenslistan. 

 

Arbetet i nybyggnadsprojekten präglas av geometrisk förenkling som dels skapar ekonomiskt utrymme för större omsorg om material och detaljer dels bidrar till ett litet ekologiskt fotavtryck.

Utöver arbetet i projekt är undervisning på Chalmers en del av kontorets verksamhet, inom ämnena formlära, husbyggnad och stadsbyggnad.

Ekegren arkitektur drivs av Mikael Ekegren, arkitekt i Göteborg.

Vill du som är privatperson veta mer om vad det innebär är att anlita  arkitekt  klickar du på arkitektritad villa  nedan.