Ekegren arkitektur AB – arkitekt i Göteborg

Ekegren arkitektur är ett personligt kontor i den mindre skalan med erfarenhet av ett brett spektrum av olika projekt: från fritidshus och villor till större bostadsprojekt.

Kontoret arbetar med nybyggnad och ombyggnadsprojekt, både för privatpersoner och för professionella beställare, ofta i historiskt känslig miljö.

Ekegren arkitektur förespråkar en arkitektur med hållbarhetsprofil och har lågenergihus med enkla tekniska stödsystem men även passivhus och plusenergihus på referenslistan. 

 

Arbetet i nybyggnadsprojekten präglas av geometrisk förenkling som dels skapar ekonomiskt utrymme för större omsorg om material och detaljer dels bidrar till ett litet ekologiskt fotavtryck

Utöver arbetet i projekt är undervisning på Chalmers en del av kontorets verksamhet, inom ämnena formlära, husbyggnad och stadsbyggnad.

Ekegren arkitektur drivs av Mikael Ekegren, arkitekt i Göteborg. Utförda projekt finns huvudsakligen i Göteborg och Örebro med omnejd.

Vill du som är privatperson veta mer om vad det innebär att anlita arkitekt  klickar du på arkitektritad villa  nedan, eller hör av dig per telefon eller mejl. Välkommen!