Medarbetare

Mikael Ekegren

Mikael är arkitekt SAR/MSA utbildad i Graz och Göteborg, tog examen 1995. Erfarenheter från en mängd byggnadsprojekt och stadsgestaltningsuppgifter under anställningar på Sweco, Erséus Frenning och Sjögren arkitekter samt i egen verksamhet – från 2003 som hälftenägare i Radar arkitektur & planering, från 2007 inom Lego arkitektur AB, efter 2017 under namnet Ekegren arkitektur AB.

Dessutom är Mikael verksam i undervisning på Chalmers, inom ämnena formlära, husbyggnad och stadsbyggnad.


Henrik Markhede

Henrik driver arkitektkontor sedan 2015, med fokus på villor och ombyggnadsprojekt, efter anställningar på Wingårds och Arkitektbyrån. Han är utbildad på Chalmers och KTH där han även forskat i stadsbyggnad.

Henrik är konstnärlig lektor på Chalmers arkitekturskola och undervisar i ämnena formlära, husbyggnad och stadsbyggnad.