Bostadshus i Örebro

Lång böjd byggnadsvolym sluter två befintliga gårdar. Stark systematik för rationell produktion och anpassning till grannhusen. Samtliga lägenheter har längsgående balkonger mot gården, merparten är genomgående.Omslutande rum med enkel geometri, ofta i fil utmed fasad.

År: 2015-2017
Beställare: Örebrobostäder
Arkitekt: Mikael Ekegren