Fritidshus i Svanesund

Mellan hus och pergola bildas en entrégård. Från denna nås den raka trappan som leder till allrummet ovanpå. Väl uppe möter ett fönsterband över hela husets långsida: havet och landskapet ramas in. Byggnadskroppen är kompakt och har ett taksprång som pekar mot vattnet, binder ihop ute och inne.

År: 2012-16
Beställare: Privat
Arkitekt: Mikael Ekegren