Lågenergihus i Örebro

6 yteffektiva markbostäder med enkel geometri. Kretsloppsanpassade material och enkla energisnåla system för ventilation och uppvärmning - förvärmd luft i jordkanal, förstärkt självdrag och biobränslebaserad fjärrvärme. 65 kWh/m2 och år. Trä är en bärande del av husets karaktär, även invändigt. 

År: 2010-2011
Beställare: Enplansgruppen AB
Arkitekt: Mikael Ekegren