Sankt Olofsgatan 41

Bostadshus från det förra sekelskiftet utmed den ståtliga Sankt Olofsgatan i Falköping byggs om och renoveras. Träfönster i stående proportioner och en ny gestaltning av sockelvåningen återskapar husets ursprungliga resning. Mot gården ett system av balkonger till alla lägenheter.

Foto: Sebastian Streith

År: 2013-16
Beställare: Visionsgruppen
Arkitekt: Mikael Ekegren