Träbyggnad i Nora

I ett av trästaden Noras mest centrala kvarter uppförs en trevånings träbyggnad som ersäter en befintlig förrådsbyggnad. Projektet stärker gatans rumslighet och innehåll. Lokal i bottenvåningen och en bostad ovanpå. Mot gården renoveras ett fd stall från 1700-talet som blir en del av lokalen. Stor vikt har lagts vid att samspela visuellt och materialmässigt med den klassiska svenska småstadens grammatik.

Träregelstomme. Slät träpanel. Sockel av granit. Falsad plåt på tak. 

År: 2019 -
Beställare: Fredrik Sandberg
Arkitekt: Mikael Ekegren