Träbyggnad i Nora

I ett av trästaden Noras mest centrala kvarter uppförs en trevånings träbyggnad som ersätter en befintlig förrådsbyggnad. Projektet stärker gatans rumslighet och innehåll. Lokal i bottenvåningen och en hyresbostad ovanpå. Mot gården renoveras ett fd stall från 1700-talet som blir en del av lokalen. Stor vikt har lagts vid att samspela i form och material med den klassiska svenska småstadens grammatik.

Träregelstomme. Slät oljemålad träpanel. Sockel av granit.  Falsad plåt på tak. 

 

 

År: 2019 - 2024
Beställare: Fredrik Sandberg
Arkitekt: Mikael Ekegren